Đến nay, nông dân tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống hơn 43.000 ha lúa Thu Đông 2018. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các công trình thủy lợi và tập trung xuống giống trong ô bao chắc chắn, nên phần lớn diện tích lúa được đảm bảo an toàn trong đợt triều cường đầu tháng 7 âm lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *