Xã Long Phước (huyện Long Hồ) – quê hương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao” năm 2020. Đây là 1 trong 6 xã tiêu biểu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của huyện Long Hồ. Không dừng lại ở đó, Đảng bộ và nhân dân địa phương vẫn luôn nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *