Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến khá toàn diện bộ mặt nông thôn và nâng chất lượng cuộc sống của người dân. Phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng đi vào chiều sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *