Để giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, những ngày qua các địa phương trên địa bàn huyện Long Hồ đã làm tốt công tác chuẩn bị, động viên thanh niên. Đây là động lực để các thanh niên an tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *