Huyện ủy Long Hồ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh. 50 năm qua, thực hiện di chúc của Bác, huyện Long Hồ đã  lớn mạnh về mọi mặt, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *