Ngoài các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, những ngày qua, phần mềm ứng dụng Bluezone cũng  được các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn TP Vĩnh Long quan tâm cài đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *