Kết quả nổi bật của công đoàn tỉnh Vĩnh Long năm 2014 được báo cáo tại hội nghị tổng kết năm diễn ra chiều nay là thực hiện đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển đoàn viên với trên 6.500 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 14 công đoàn cơ sở; giới thiệu trên 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng và vận động đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng”, xây dựng mái ấm công đoàn cùng các hoạt động nhân đạo xã hội gần 2,6 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *