Đánh cắp số phận

Chiều 06/11, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị ban thường vụ mở rộng lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các ý kiến tham gia tại hội nghị không chỉ thể hiện tâm huyết, trách nhiệm đối với giai cấp công nhân mà còn thể hiện trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *