Theo quan niệm của Phật giáo, Rằm tháng 7 gắn với lễ Vu lan. Lễ Vu lan hay còn gọi là lễ báo hiếu không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ của những người con Phật mà đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Mừng lễ Vu Lan cũng là dịp để mọi người cùng lắng lòng nghĩ về chữ hiếu – một trong những giá trị nền tảng của đạo đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *