Bảo tàng Nông nghiệp Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long dự kiến xây dựng tại ấp Rạch Trúc, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *