Ngay sau khi bế mạc Đại hội công đoànThị xã Bình Minh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023 –2028, đơn vị đại hội điểm của tỉnh, ông Huỳnh Bá Long, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long chủ trì họp rút kinh nghiệm với đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động các huyện, thành phố và công đoàn ngành để xem xét nội dung, chương trình cho công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *