Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ thị xã Bình Minh thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết. Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở. Nổi bật là chương trình “mái ấm công đoàn” với trên 40 căn nhà được xây mới, sửa chữa. Các phong trào thi đua yêu nước được công đoàn cơ sở hưởng ứng mạnh mẽ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *