Sáng nay,  Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Thanh tra Nhà nước và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giám sát việc thực các chế độ chính sách cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *