Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít đã được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả của quá trình chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *