Cũng do thời tiết diễn biến bất thường, nước mặn xâm nhập sớm nên đã làm hàng ngàn héc ta lúa Đông xuân ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại nặng nề. Một số diện tích lúa bị mất trắng hoàn toàn.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *