Hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019 , sáng nay đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Vĩnh Long đã  đến kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại  Nhà máy gạch Vũng Liêm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *