Chiều nay, khối thi đua 4 – Khối cơ quan cấp tỉnh, tổ chức tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *