Để đảm bảo lợi nhuận vụ lúa Thu Đông 2022, vấn đề giảm chi phí sản xuất được đặt ra hàng đầu trong bối cảnh giá vật tư, dịch vụ nông nghiệp ở mức cao. Tuy nhiên, ghi nhận tại các địa phương, do thời tiết bất lợi, sâu bệnh tấn công, nên việc giảm chi phí sản xuất lúa được xem khó thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *