Sau 4 năm đạt chuẩn nông thôn mới, với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận của người dân – bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt xã ngày càng đổi mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *