Có ổn định thì doanh nghiệp mới phát triển và nhân tố quyết định chính là người lao động. Xác định được điều này, nhiều doanh nghiệp chú trọng cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để giữ chân người lao động, cũng là khuyến khích họ cống hiến hết mình cho sự phát triển của đơn vị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *