Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hai năm qua xã Bình Phước, huyện Mang Thít đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn. Qua đó đã tạo được niềm tin và sự phấn khởi nơi người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *