Với quyết tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho các hộ nghèo, cận nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau, năm 2022 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở nhằm thiết thực lập thành tích kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Thực hiện mục tiêu này, hiện Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết để giúp các hộ nghèo, cận nghèo sớm an cư lạc nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *