Ngày 26/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh và huyện Trà Ôn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *