Sáng 01/06, tại trường chính trị Phạm Hùng,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 4, khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2023. Lớp học có trên 80 học viên, là các đồng chí cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, đang công tác tại các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *