Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Học viện chính trị khu vực II khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Vĩnh Long năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *