Với kết quả thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh gần 24.000 tỷ đồng thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Long trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *