Từ ý kiến của cử tri và phản ánh trong mục Nghe người dân nói – thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Mang Thít đã nỗ lực xây dựng giao thông nông thôn bằng phương thức xã hội hoá, tạo được niềm tin, phấn khởi trong dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *