Huyện ủy Tam Bình hôm qua hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lấy phiếu giới thiệu quy hoạch BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *