Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xã Hựu Thành bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả chiến tranh để lại. Đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương đã bắt tay vào công cuộc xây dựng kiến thiết lại quê hương, từ một xã nghèo khó về mọi mặt, đến nay, Hưu Thành là xã đầu tiên của huyện Trà Ôn được công nhân là xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *