Một thông tin vui cho nhà vườn là mới đây chôm chôm của Hợp tác xã chôm chôm Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ vừa có thêm đơn đặt hàng xuất sang thị trường Pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *