Đánh cắp số phận

Ngày 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt 320 cán bộ, công chức là con liệt sĩ, con thương binh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện nhân kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *