Chiều nay, Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị  Báo cáo một số công tác chuẩn bị Đại Hội đại biểu  Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tới đây. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *