Chiều nay, tại UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học – Công nghệ, Sở lao động thương binh xã hội và Sở Tài Nguyên – Môi trường tỉnh Vĩnh Long làm viêc với Trường đại học Nguyễn Tất Thành – TP  Hồ Chí Minh để bàn về việc hợp tác trong hoạt động khoa học-công nghệ, môi trường và xuất khẩu lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *