Một trong những phong trào nổi bật của Hội nông dân huyện Long Hồ trong nhiệm kỳ qua là vận động hội viên, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng giao thông nông thôn. Phong trào này đã mang lại hiệu quả, góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *