Nhằm truyền nâng cao nhận thức và hướng cho đoàn viên thanh niên có suy nghĩ, hành động tích cực để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, sáng 24/11, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp với Sở Tài Nguyên Môi trường và Viện Sinh Học Nhiệt Đới, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thi tìm hiểu về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *