Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử 70 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *