Hôm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò, ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 30/4/1975, giải phóng tỉnh Vĩnh Long, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *