Tại hội thảo, các chuyên gia cung cấp những nội dung cơ bản về tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đối với doanh nghiệp cũng như việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đó; thực trạng hoạt động truy xuất hàng hóa ở các địa phương hiện nay; kết quả truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm bằng công nghệ Check-VN (công nghệ dự kiến áp dụng tại Vĩnh Long).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *