Sáng nay, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học ,báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp tỉnh “Xu hướng phát triển nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *