Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp Viện năng suất Việt Nam tổ chức hội thảo: “ Dự báo chỉ tiêu, định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng năng suất của tỉnh Vĩnh Long”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *