Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn được nghe các nhà báo lão thành; các chuyên gia, nhà nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương trao đổi, chia sẻ 5 chuyên đề gồm: Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, 5 và 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; Giới thiệu một số chủ đề, đề tài trong việc sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng tại một số đơn vị, địa phương; và kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *