Tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *