9 tháng năm 2022, ngành thuế tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ thu ngân sách quyết liệt và hiệu quả với tổng lũy kế thu hơn 3.800 tỷ đồng, đạt hơn 78% so dự toán pháp lệnh. Trong đó, 11/17 nguồn thu đạt, vượt mức độ dự toán bình quân; 8/9 đơn vị nhận dự toán hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *