Sáng 15-9 tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị Quốc phòng-an ninh tuyến biên giới, biển, đảo Việt Nam-Campuchia địa bàn Tây Nam bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *