Ngày 08/07, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 để cho ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *