Trong tháng 7, các cơ quan báo chí trong tỉnh có nhiều nỗ lực, phản ánh đầy đủ, kịp thời đúng định hướng các sự kiện chính trị, xã hội, tình hình sản xuất đời sống của nhân dân. Trong đó quan tâm thông tin có chiều sâu các hoạt động, sự kiện quan trọng như kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *