Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị báo cáo ý tưởng “Đề án Di sản đương đại” huyện Mang Thít nhằm bảo tồn phát huy quần thể Di sản văn hóa đương đại, gắn với phát triển du lịch mang tính đặc trưng của Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *