Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB  đã được phân bổ trong năm 2016, sáng nay Kho bạc nhà nước Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư XDCB .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *