Nhằm chung tay giảm rác thải nhựa, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trong hệ thống hội và được hội viên đồng tình hưởng ứng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *