Xác định rõ tầm quan trọng của giải quyết việc làm cho lao động để giúp hộ dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo trong xây dựng xã nông thôn mới nên thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ phụ nữ các cấp đã triển khai đa dạng nhiều mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *